0351 733 035, 0351 917 (apel cu tarif normal) office@vitaplusmedical.ro

Certificări

SC VITAPLUS MEDCLIN SRL are implementat sistemul de management al calității în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015, prevederile acestuia fiind obligatorii pentru întregul personal.

Politica în domeniul calității urmărește consolidarea imaginii VITAPLUS MEDCLIN SRL prin calitatea  serviciilor  medicale oferite, menţinerea unui Sistem de Management al Calităţii care să corespundă cerinţelor standardului SR EN ISO 9001:2015  şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor medicale  oferite.

La nivelul conducerii de vârf, obiectivele generale sunt:

  1. Optimizarea procesului de efectuare servicii şi consolidarea firmei pe piaţă (calitate, preţ, promovare, imagine, comunicare şi logistică);
  2. Ameliorarea performanţelor profesionale ale personalului (prin comunicare internă, instruire internă şi externă, perfecţionare şi conştientizare a personalului privind cunoașterea, aplicarea şi respectarea cerinţelor de calitate);
  3. Reducerea consumului de energie și materii prime cu 5% față de anul precedent;
  4. Creşterea nivelului de performanţă și îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor pentru creșterea încrederii şi satisfacţiei clienților noștri;
  5. Prevenirea poluării mediului cu deşeuri.