0351 421 885 office@vitaplusmedical.ro

Medicina Muncii Craiova

Medici:

  • Dr. Ionovici Nina – medic primar medicina muncii, medic specialist radiologie și imagistică medicală, medic specialist medicină de familie. Studii complementare:  echografie generală,  planificare familială
  • Dr. Ciurlin Loredana –  medic specialist medicina muncii

 

Servicii oferite:

poza medicina muncii craiova

Conform Hotararii de Guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, supravegherea sanatatii lucratorilor defineste totalitatea serviciilor medicale care asigura prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale si a bolilor legate de profesie, precum si mentinerea sanatatii si a capacitatii de munca a lucratorilor. (Art. 2)

Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii specialisti de medicina muncii (Art. 4).

“Aptitudine in munca” reprezinta capacitatea lucratorului din punct de vedere medical de a desfasura activitatea la locul de munca in profesia/functia pentru care se solicita examenul medical (Capitolul III, Art. 9(1)).

Costul examinarilor de medicina muncii

Angajatorii din orice domeniu de activitate, atat din sectorul public, cat si din sectorul privat, sunt obligati sa respecte reglementarile in vigoare privind supravegherea sanatatii lucratorilor (Capitolul II, Art. 6).

Angajatorii sunt obligati sa asigure fondurile si conditiile efectuarii tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sanatatii lucratorilor, acestia nefiind implicati in nici un fel in costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale (Capitolul II, Art. 8(1)).

Centrul dispune de aparatura medicala de ultima generatie, cu posibilitatea efectuarii examinarilor in timp scurt si la cel mai ridicat standard de calitate. Alaturi de specialisti in medicina muncii, in cadrul Centrului va stau la dispozitie peste 30 de medici de diverse specialitati.

Examenele de medicina muncii constau in : examen medical la angajare, control medical periodic, examen medical pentru supraveghere speciala, examen medical de adaptare, examen medical pentru schimbarea locului de munca, examen medical la reluarea muncii, etc. si se efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

MEDICINA MUNCII
(TARIFE PENTRU SERVICII MEDICALE NEDECONTATE PRIN CAS)
CERTIFICAT MEDICAL MEDICINA MUNCII   în vederea participării la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii   –  Dr. Ciurlin Loredana 200 LEI
CERTIFICAT MEDICAL PORT-ARMĂ (ex. psihiatric, ex. neurologic, ex. medicină internă, ex. oftalmologic, ex. ORL, ex. ortopedie-traumatologie) 150 LEI
CERTIFICAT MEDICAL PORT-ARMĂ (ex. neurologic, ex. medicină internă, ex. oftalmologic, ex. ORL, ex. ortopedie-traumatologie) 100 LEI
MEDICINA MUNCII STANDARD (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini) Dr. Ionovici Nina 100 LEI
MEDICINA MUNCII STANDARD (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini)  Dr. Ciurlin Loredana 50 LEI
MEDICINA MUNCII AVANSAT (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini acuitate testare vizuală, audiogramă, testare psihologică) 150 LEI
MEDICINA MUNCII SPECIAL (analize de sânge pentru depistarea infecției cu HIV, Hepatita B, Hepatita C sau examen coprobacteriologic și coproparazitologic) 180 LEI
PERSONAL ADMINISTRATIV (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini) 50 LEI
PERSONAL CALIFICAT/NECALIFICAT LA SOL (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini) 50 LEI
CONDUCĂTOR AUTO categoria B (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, audiograma, testare psihologică) 150 LEI
TURA DE NOAPTE (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini) 70 LEI
SECTOR ALIMENTAR (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, examen coprobacteriologic și coproparazitologic) 100 LEI
LUCRU LA ÎNĂLȚIME (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, audiograma, testare psihologică) 150 LEI
PAZĂ ȘI PROTECȚIE fără port armă (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, audiograma, testare psihologică) 150 LEI
LUCRU COAFURĂ/FRIZERIE/COSMETICĂ (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, analize de sânge pentru depistarea infecției cu HIV, Hepatita B, Hepatita C) 145 LEI
CONFECȚII TEXTILE (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, spirometrie) 70 LEI
PERSONAL DE CURĂȚENIE / ÎNGRIJITOR (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, examen coproparazitologic) 66 LEI
PERSONAL SANITAR  / ÎNGRIJIRE PERSOANE (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, analize de sânge pentru depistarea infecției cu HIV, Hepatita B, Hepatita C sau examen coprobacteriologic și coproparazitologic, testare psihologică) 250 LEI
PERSONAL ÎNVĂȚĂMÂNT învățător/ profesor (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, testare psihologică) 120 LEI
PERSONAL ÎNVĂȚĂMÂNT educator (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, testare psihologică, examen coprobacteriologic și coproparazitologic) 175 LEI
SUPRASOLICITĂRI VIZUALE (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, testarea acuității vizuale) 80 LEI
SUPRASOLICITĂRI AUDITIVE (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, consult ORL cu audiogramă) 80 LEI
LUCRĂTORI ÎN REȚELE AFLATE SUB TENSIUNE (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, audiograma, testare psihologică) 150 LEI
PERSONAL CU FUNCȚIE DE DECIZIE / FUNCȚIONAR PUBLIC (consultație, EKG, glicemie, fișa aptitudini, testare psihologică) 120 LEI